Nagar Kirtan organised on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji’s Prakash Purab

Nagar Kirtan organised on the auspicious occasion of Guru Nanak Dev Ji’s Prakash Purab